Záruční zásady pro displej APT

Záruční doba

Naše zobrazovací produkty přicházejí se závazkem kvality a spolehlivosti.Poskytujeme komplexní 2letou záruku, která zajišťuje, že váš displej zůstane ve vynikajícím funkčním stavu.Tato záruční doba se počítá od data výroby, které je uvedeno na zadní straně zobrazovací jednotky.Je to náš způsob, jak vás ujistit, že si za našimi produkty stojíme a vážíme si vaší spokojenosti.

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na veškeré vady materiálu nebo zpracování při běžném používání během záruční doby.Pokud dojde k závadě a v záruční době bude přijata platná reklamace, závadu buď bezplatně opravíme pomocí nových nebo repasovaných náhradních dílů, nebo produkt vyměníme za nový nebo repasovaný produkt.

Výjimky ze záručního krytí

I když se snažíme poskytovat bezproblémový záruční servis, existují určité podmínky, za kterých nebude bezplatný záruční servis použitelný.Pochopení těchto podmínek vám může pomoci zachovat záruční krytí na váš displej.Záruka se nevztahuje na:

1. Vypršení záruční doby: Záruční servis je aktivní po dobu 2 let od data výroby vašeho displeje.Po uplynutí této doby budou veškeré služby nebo opravy zpoplatněny.

2. Nesprávné použití: Jakákoli porucha nebo poškození způsobené nedodržením návodu k použití ruší platnost záruky.Je důležité dodržovat provozní pokyny uvedené v uživatelské příručce, abyste zajistili dlouhou životnost a správné fungování vašeho displeje.

3. Neoprávněné úpravy: Pokud je displej rozebrán, pozměněn nebo upraven kýmkoli jiným než autorizovaným servisním personálem, záruka pozbývá platnosti.Důrazně nedoporučujeme provádět svépomocné opravy nebo úpravy, protože ohrožují nejen vaši bezpečnost, ale také ovlivňují výkon a životnost displeje.

4. Vnější příčiny: Tato záruka se nevztahuje na poškození nebo poruchy způsobené jinými příčinami než je materiál nebo zpracování produktu, včetně mimo jiné nehod, vyšší moci, nesprávného použití nebo vnějších sil.

Záruční nároky

Pro uplatnění záruky kontaktujte náš tým zákaznických služeb a uveďte sériové číslo produktu, podrobný popis problému a doklad o koupi.Zajistěte, aby s výrobkem nebylo manipulováno a aby byl používán v souladu s poskytnutými pokyny.Náš tým vás provede celým procesem a poskytne potřebnou pomoc.

Tato záruka odráží naši důvěru v kvalitu a trvanlivost našich výrobků.Jsme odhodláni poskytnout vám pozitivní zkušenost a klid s vědomím, že vaše investice je chráněna.Pro další informace nebo vysvětlení týkající se našich záručních zásad neváhejte kontaktovat náš tým zákaznické podpory.

Přihlaste se k odběru nejnovějších a nejlepších

Přihlaste se k odběru a zůstaňte informováni o našich akcích, exkluzivních nabídkách a nejnovějších zprávách.
Mezinárodně uznávaný

produkty

Objevit

Schopnosti

Servis

Copyright © 2003- 2024 APT | Sitemap | Zásady ochrany osobních údajů