Domov / Zásady ochrany osobních údajů
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
APT si je vědoma značného významu ochrany dat, zabezpečení dat a důvěrnosti.APT si přeje posílit důvěru uživatelů v internet, a proto zveřejňuje, jak je nakládáno s osobními údaji.Zde budete informováni o tom, jaké informace jsou shromažďovány a jak jsou tyto informace používány.
1. Obecná
Ochrana vašeho soukromí je pro APT zpravidla nanejvýš důležitá.Dodržování zákonných ustanovení o ochraně údajů je proto pro nás samozřejmostí.Kromě toho je pro nás důležité, abychom vás kdykoli informovali, kdy data ukládáme, která data jsou uložena a jak je použijeme.
 
APT zaručuje, že s vašimi informacemi bude nakládáno důvěrně a v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů.

Když přistupujete na naše webové stránky, naše webové servery ve výchozím nastavení ukládají jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránky, ze kterých k nám přistupujete, webové stránky, na které přistupujete, jakož i datum a termín vaší návštěvy.Přístupem na webové stránky APT přijímá údaje o používání, které jsou uloženy pro účely zálohování a mohou umožnit identifikaci (např. IP adresa, datum, čas a navštívené stránky).

Uložená data budou vyhodnocena výhradně pro statistické účely.Zpřístupnění třetí straně – pro komerční nebo nekomerční účely – nebude probíhat.
2. Úřad pro ochranu osobních údajů
Máte-li dotazy nebo komentáře týkající se ochrany údajů u APT nebo chcete vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro reklamu, průzkum trhu a veřejného mínění, zašlete prosím dopis na adresu:
APT (Tianjin)Development Co., Ltd
1001, budova 5 HuaDing, č. 1 Huake 3 Road, hi-tech průmyslová rozvojová zóna Binhai, Tianjin, Čína
 
Telefon +86 13920315628

Nebo pošlete e-mail na adresu: than@aptdevelop.com
3. Osobní údaje
Osobní údaje budou shromažďovány pouze APT, pokud nás aktivně kontaktujete, např. prostřednictvím e-mailu.Osobní údaje budou navíc uloženy pouze v případě, že je zadáte volně, např. v rámci registrace, průzkumu nebo soutěže.

Veškeré osobní údaje vzniklé v této souvislosti budou zpracovávány a používány pouze v souladu s platnými ustanoveními na ochranu osobních údajů pro manipulaci s kontakty a zabezpečení oprávněných obchodních zájmů týkajících se služeb zákazníkům/návštěvníkům.

S vašimi údaji bude nakládáno důvěrně a nebudou poskytnuty třetí straně bez vašeho výslovného souhlasu.
4. Právo na přístup a právo vznést námitku
Budete mít právo kdykoli získat bezplatné a okamžité informace o údajích o vás shromážděných.Máte právo kdykoli požádat o opravu, vymazání a zablokování vašich osobních údajů, které u nás uchováváme, a to prohlášením/zasláním e-mailu na adresu than@aptdevelop.com.
 
Dále máte právo vznést námitku proti používání vašich údajů s účinností do budoucna, které můžete vůči nám kdykoli uplatnit prohlášením/zasláním e-mailu, který nám zašlete pod than@aptdevelop.com
 
5. Soubory cookie relace / soubory cookie
Pokud vstoupíte na naše webové stránky, budou náhodně (to znamená nikoli registrací) shromažďovány automaticky generované informace, které nelze přiřadit určité osobě (např. pomocí internetového prohlížeče nebo operačního systému, název domény webových stránek, ze kterých je přístup vytvořeno prostřednictvím webového odkazu; počet přístupů, průměrná doba setrvání; navštívené webové stránky).Tyto informace využijeme k průběžnému vylepšování a aktualizaci našich webových stránek a také ke zvýšení atraktivity.

Pokud vstoupíte na některou z našich webových stránek, může se stát, že námi iniciované informace jsou uloženy ve vašem počítači ve formě 'souboru cookie relace', který automaticky identifikuje váš počítač při příštím přístupu na naše webové stránky.

Jednou z vlastností souborů cookie je, že nám umožňují přizpůsobit webovou stránku nebo uložit vaše heslo, abyste je nemuseli zadávat znovu a znovu.Pokud si nepřejete, abychom rozpoznali informace o vašem počítači, nastavte svůj internetový prohlížeč tak, aby byly všechny soubory cookie smazány z vašeho pevného disku, všechny soubory cookie byly zablokovány nebo jste byli před uložením cookie upozorněni.
6. Externí odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetí strany, na jejichž obsah nemáme žádný vliv.Nepřebíráme odpovědnost za obsah jiných webových stránek, ke kterým máte přístup prostřednictvím našich odkazů.
7. SSL šifrování
Pro účely zabezpečení a ochrany a ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou dotazy zaslané nám jako provozovateli webu, používá tento web šifrování SSL.Šifrované připojení poznáte, když se řádek adresy prohlížeče přepne z 'http://' na 'https://' a prostřednictvím symbolu zámku na řádku vašeho prohlížeče.Když je aktivováno šifrování SSL, vaše data přenesená k nám nemůže číst třetí strana.
8. Námitka proti reklamním e-mailům
Tímto je vznesena námitka proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti poskytnout tiráž, pokud budou kontaktní údaje použity pro zasílání reklam a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány.Výslovně si proto vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílateli, pokud nám budou takové reklamní informace (například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů) zaslány.
9. Kontaktní formulář
Pokud zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z kontaktního formuláře, včetně kontaktních údajů tam uvedených, uložíme pro případné zpracování vašeho dotazu a následných dotazů.Uložená data však nebudou bez vašeho souhlasu předána.
10. Údaje zpravodaje
Pokud se chcete přihlásit k odběru newsletteru nabízeného na našich webových stránkách, budeme potřebovat
a) Vaši e-mailovou adresu a také
b) Informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem uvedeného e-mailu a souhlasíte se zasíláním newsletteru.
 
Tyto údaje použijeme výhradně pro zasílání požadovaných informací.Kromě toho nebudeme shromažďovat osobní údaje ani je nesdělujeme třetí straně.
11. Ochrana osobních údajů
Abychom zajistili co nejlepší soukromí vašich osobních údajů, zavedli jsme několik technických opatření, která jsou nejmodernější a průběžně se přizpůsobují.
12. Sběr obecných údajů a informací
Webové stránky APT shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když na web vstoupí subjekt údajů nebo automatizovaný systém.Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru.Sbírat lze následující:
(1) používané typy a verze prohlížečů,
(2) operační systém používaný přistupujícím systémem,
(3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referreři),
(4) dílčí webové stránky, které jsou na našich webových stránkách spouštěny přistupujícím systémem,
(5) datum a čas přístupu na webovou stránku,
(6) adresa internetového protokolu (IP adresa),
(7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a
(8) další podobná data a informace pro prevenci rizik v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací APT nevyvozuje závěry pro subjekt údajů.Tato informace je spíše zvyklá
(1) poskytnout obsah našich webových stránek vhodným způsobem,
(2) optimalizovat obsah našich webových stránek, jakož i reklamy na ně,
(3) zaručit trvalou funkčnost našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek, jakož i
4) poskytnout orgánům činným v trestním řízení v případě kybernetického útoku informace potřebné pro trestní stíhání.Proto budou tyto anonymně shromážděné údaje a informace společností APT statisticky vyhodnoceny s cílem zvýšit ochranu údajů a zabezpečení údajů v naší společnosti, abychom nakonec zajistili optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů.Anonymní data souborů protokolů serveru se ukládají odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.
13. Práva subjektu údajů
a) Právo na potvrzení Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení, aby mu správce odpovědný za zpracování poskytl potvrzení, zda osobní údaje týkající se subjektu údajů byly zpracovány či nikoli.Pokud chce subjekt údajů uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce odpovědného za zpracování.

b) Právo na informace Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení, aby mu správce odpovědný za zpracování poskytl bezplatnou informaci o osobních údajích, které jsou o něm uloženy, as i s kopií těchto informací.Kromě toho zákonodárce evropských směrnic a nařízení poskytl subjektu údajů informace o následujících informacích:
účely zpracování
kategorie osobních údajů, které se zpracovávají
příjemcům nebo kategoriím příjemců, které osobní údaje mají nebo budou zpřístupněny příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím
pokud možno plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo není-li to možné, kritéria pro určení této doby
existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají, nebo omezení zpracování ze strany správce nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování
existence práva podat stížnost u dozorového úřadu
pokud osobní údaje nejsou shromažďovány u subjektu údajů: všechny dostupné informace o zdroji údajů
existence automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování podle čl.22 (1) a (4) GDPR a – alespoň v těchto případech – významné informace o příslušné logice, jakož i o významu a účincích takového zpracování, které pro subjekt údajů očekáváme.

Subjekt údajů má dále právo být informován, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.V takovém případě má subjekt údajů právo na informace o vhodných zárukách souvisejících s předáním.Pokud chce subjekt údajů uplatnit toto právo na informace, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce odpovědného za zpracování.

c) Právo na opravu Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené zákonodárcem evropských směrnic a nařízení požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se ho týkají.Subjekt údajů má dále právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i prostřednictvím doplňujícího prohlášení – s ohledem na účely zpracování.Pokud chce subjekt údajů uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce odpovědného za zpracování.
d) Právo na výmaz ('právo být zapomenut') Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené zákonodárcem evropských směrnic a nařízení získat od správce výmaz osobních údajů, které se ho týkají. bez zbytečného odkladu, pokud je splněn jeden z následujících důvodů a zpracování se nevyžaduje:
osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
subjekt údajů odvolá souhlas, na kterém je zpracování založeno podle čl.6 odst. 1 písm.GDPR nebo čl.9 odst. 2 písm.GDPR, a kde neexistuje jiný právní důvod pro zpracování.
subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl.21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl.21 odst. 2 GDPR.
osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
osobní údaje musí být vymazány, aby byla dodržena právní povinnost v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti

služby uvedené v čl.8 odst. 1 GDPR.Pokud platí jeden z těchto důvodů a subjekt údajů chce zahájit vymazání osobních údajů uložených na adrese APT, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce odpovědného za zpracování.Pověřenec pro ochranu údajů APT nebo jiný zaměstnanec iniciují, aby bylo žádosti o vymazání okamžitě vyhověno.

Pokud byly osobní údaje zveřejněny APT a naší společností jako správcem podle čl.17 odst. 1 GDPR je povinna osobní údaje vymazat, APT přijme vhodná opatření, a to i technická - s ohledem na dostupnou technologii a náklady na implementaci - aby informovala ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů od těchto jiných správců údajů požadoval vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto osobních údajů za předpokladu, že zpracování není nezbytné.Pověřenec pro ochranu údajů APT nebo jiný zaměstnanec učiní nezbytné kroky případ od případu.

e) Právo na omezení zpracování Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené zákonodárcem evropských směrnic a nařízení získat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:
subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl.21 odst. 1 GDPR až do ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud platí jeden z těchto důvodů a subjekt údajů chce zahájit omezení osobních údajů uložených na adrese APT, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce odpovědného za zpracování.Omezení zahájí pověřenec pro ochranu údajů APT nebo jiný zaměstnanec.

f) Právo na přenositelnost údajů Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené zákonodárcem evropských směrnic a nařízení získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném , běžně používaný a strojově čitelný formát.Dále má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, je-li zpracování založeno na souhlasu podle čl.6 odst. 1 písm.GDPR nebo čl.9 odst. 2 písm.GDPR nebo jinou smlouvu dle čl.6 odst. 1 písm.b GDPR a zpracování se provádí automatizovanými prostředky za předpokladu, že zpracování není nutné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci svěřené správci.

Dále při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl.20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce druhému správci, je-li to technicky proveditelné a nejsou-li tím poškozena práva a svobody jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu údajů jmenovaného APT nebo jiného zaměstnance.

g) Právo vznést námitku Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené zákonodárcem evropských směrnic a nařízení vznést z důvodů týkajících se jeho situace kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, popř. ji, která je založena na čl.6 odst. 1 písm.e nebo f GDPR.To zahrnuje také profilování založené na těchto ustanoveních.

V případě námitky proti zpracování již nebudou vaše osobní údaje do APT zpracovávány, pokud nebudeme schopni prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodou subjektu údajů nebo zpracování je za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Pokud osobní údaje zpracovává APT pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing.To zahrnuje také profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu vůči APT, tento již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.Subjekt údajů má dále právo z důvodů vycházejících z jeho situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, do APT pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud takové zpracování není za účelem splnění úkolu ve veřejném zájmu.Pro uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů APT nebo jiného zaměstnance.Kromě toho má subjekt údajů v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti možnost uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných procesů využívajících technické specifikace bez ohledu na směrnici 2002/58/ES.

h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které má za následek právní účinky, které se ho týkají nebo jej obdobně významně dotýká, pokud toto rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je oprávněno podle práva Unie nebo členského státu kterým je správce subjektem a který rovněž stanoví vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) je založen na výslovném souhlasu subjektu údajů.Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, APT přijme vhodná opatření k ochraně práv a svobod , jakož i oprávněné zájmy subjektu údajů, alespoň právo na lidský zásah ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.Pokud chce subjekt údajů uplatnit práva související s automatizovaným rozhodováním, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce odpovědného za zpracování.

i) Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené zákonodárcem evropských směrnic a nařízení kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.Pokud chce subjekt údajů uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce odpovědného za zpracování.
14. Právní základ zpracování
Čl. 6 I lit.GDPR je právním základem pro zpracování, pro který získáváme souhlas s určitým účelem zpracování.Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je například zpracování pro dodávku zboží nebo poskytování služeb nebo vrácení služeb, bude zpracování založeno na čl. 6 písm.b GDPR.Totéž platí pro zpracování nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, jako jsou dotazy na naše produkty a služby.Pokud se na společnost vztahuje zákonná povinnost, která vede ke zpracování osobních údajů, jako je například plnění daňových povinností, bude zpracování založeno na čl. 6 písm.c GDPR.Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.Tak by tomu bylo v případě, že by se návštěvník zranil v naší společnosti a v důsledku toho by jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně.Pak by zpracování vycházelo z čl.6 jsem zapálil.d GDPR.Nakonec by zpracování mohlo být založeno na čl.6 jsem zapálil.d GDPR.Zpracování, na které se nevztahuje žádný z právních základů, je založeno na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně životně důležitého zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů.K takovému zpracování jsme oprávněni, protože je výslovně uvádí evropský zákonodárce.V tomto ohledu zastával názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (bod odůvodnění 47 věta 2 GDPR).
15. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm.f GDPR, naším oprávněným zájmem bude výkon našich obchodních aktivit ve prospěch blaha našich zaměstnanců a našich akcionářů.
16. Doba uchovávání osobních údajů
Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání.Po uplynutí lhůty budou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.
17. Zákonná nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů;nutnost uzavření smlouvy;povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje;možné důsledky neposkytnutí
Informujeme Vás, že poskytování osobních údajů je částečně předepsáno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může být důsledkem smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi).Čas od času může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které následně musíme zpracovat.Subjekt údajů je povinen poskytnout osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu.Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouvu se subjektem údajů nelze uzavřít.Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí tento subjekt údajů kontaktovat našeho pověřence pro ochranu údajů.Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů informuje subjekt údajů případ od případu, zda je poskytnutí osobních údajů předepsáno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky by v případě neposkytnutí osobních údajů je třeba očekávat.

Přihlaste se k odběru nejnovějších a nejlepších

Přihlaste se k odběru a zůstaňte informováni o našich akcích, exkluzivních nabídkách a nejnovějších zprávách.
Mezinárodně uznávaný

produkty

Objevit

Schopnosti

Servis

Copyright © 2003- 2024 APT | Sitemap | Zásady ochrany osobních údajů