Domov / Objevit / Média / Zprávy / APT 20. výročí

APT 20. výročí


Jaro kvete a podzim je plodný, léta jsou jako písně

Nezapomínejte na svůj původní záměr a pokračujte vpřed


Vážení kolegové, vážení hosté a vážení partneři,


Když se zde scházíme ve velkém tanečním sále hotelu Holiday, jsem naplněna nesmírnou hrdostí a vděčností.Dnešní den představuje významný milník na naší cestě – 20. výročí společnosti APT.Před dvěma desetiletími bylo APT víc než jen obchodní podnik;byl to sen, vize vytvoření společnosti, která si cenila kvality před kvantitou, „malého, ale krásného“ podniku, který prosperoval z inovací a dokonalosti.


Mé rodině APT – každému z vás, kdo jste byli základem této společnosti – vyjadřuji své nejhlubší díky.Vaše oddanost a tvrdá práce byly hnací silou našeho úspěchu.Již 20 let věnujete svůj talent, čas a důvěru APT a pomáháte tak budovat společnost, na kterou můžeme být všichni hrdí.Vaše odolnost vůči výzvám a vaše radost z každého úspěchu nejen formovaly naši kulturu, ale také poháněly náš růst.


Naše cesta se neobešla bez zkoušek.Prošli jsme ekonomickými vlnami, technologickými revolucemi a vyvíjejícími se požadavky dynamického trhu.Přes to všechno však APT zůstala neochvějná, vedena oddaností našim základním hodnotám a vírou v sílu „malého, ale krásného“ přístupu.Rozhodli jsme se zaměřit na to, co umíme nejlépe, a zajistit, aby každý produkt a služba, které dodáváme, byly prodchnuty kvalitou a péčí, kterou si naši zákazníci zaslouží.


Pro naše vážené zákazníky a dodavatele byla vaše víra v nás jen inspirativní.Vybrali jste si APT jako svého partnera v tomto neustále se měnícím obchodním prostředí a důvěřujete nám, že s našimi produkty a službami splníme vaše potřeby.Vaše podpora byla důkazem vzájemného respektu a porozumění, které jsme v průběhu let pěstovali.Za to a za mnohem víc jsme věčně vděční.


Při pohledu do budoucna je budoucnost jasná a slibná.Jsme na vrcholu nových příležitostí, které přináší další vlna technologického pokroku.Jak pokračujeme v přijímání inovací, znovu se zavazujeme k našemu poslání zůstat „malí a přesto krásní“, abychom nikdy neztratili ze zřetele to, čím je APT výjimečný.Budeme i nadále investovat do našich lidí, podpory osobního růstu a profesního rozvoje a do našich produktů, abychom zajistili, že nejen splní, ale předčí očekávání našich zákazníků.


Naše vize do budoucna je jasná – rozšířit náš dosah při zachování kvality a osobního kontaktu, které se staly synonymem pro APT.Ponoříme se na nové trhy, prozkoumáme nová partnerství a budeme hledat nové způsoby, jak přinášet hodnotu.Zůstaneme věrni našemu étosu udržitelnosti a zajistíme, že jak rosteme, budeme tak činit zodpovědně as ohledem na naši komunitu a životní prostředí.


Když slavíme toto výročí, zaměřme se také na další horizont.Vyzvěme se, abychom mysleli ve větším měřítku, posouvali hranice a pokračovali v inovacích.Stavme na odkazu posledních 20 let a vytvořme cestu vpřed, která umožní APT nejen přežít, ale i v nadcházejících desetiletích vzkvétat.


Na závěr bych chtěl každému z vás znovu srdečně poděkovat.Našim zaměstnancům za váš neochvějný závazek;našim zákazníkům a dodavatelům za vaši trvalou důvěru;a našim rodinám za vaši nekonečnou podporu a oběti.Společně jsme vybudovali společnost, která stojí jako maják dokonalosti a integrity.


Zde je oslava naší minulosti, přijetí naší přítomnosti a dychtivé očekávání naší budoucnosti.Kéž v nadcházejících letech nadále rosteme, inspirujeme a vedeme jako „malá, ale krásná“ společnost.


S vřelým pozdravem a maximální úctou,

Pane Yu Zhao

Zakladatel společnosti APT


Přihlaste se k odběru nejnovějších a nejlepších

Přihlaste se k odběru a zůstaňte informováni o našich akcích, exkluzivních nabídkách a nejnovějších zprávách.
Mezinárodně uznávaný

produkty

Objevit

Schopnosti

Servis

Copyright © 2003- 2024 APT | Sitemap | Zásady ochrany osobních údajů